ORAVISALO-VANNILAN

VESIOSUUSKUNTA

Vesimittarilukemat tulee ilmoittaa vuosittain 15.11. mennessä! Klikkaa vasemmalta valikosta "mittarilukeman ilmoitus".

- - - - -

HUOM: Nostamme 1.1.2024 alkaen veden hintaa. Veden hinta tulee olemaan 1,35 €/m3 (alv. 0 %) ja 1,674 €/m3 (alv. 24 %).

- - - - - - - - -

Osuuskunnan nimi on Oravisalo-Vannilan vesiosuuskunta ja kotipaikka on Rääkkylän kunta.

Vesiosuuskunta toimii vesihuoltolain 3 §:n 3 kohdassa tarkoitettuna vesihuoltolaitoksena, joka huolehtii yhdyskunnan käyttövesihuollosta.

Osuuskunta toimittaa talousveden laatua valvovien viranomaisten asettamien laatuvaatimusten mukaista talousvettä. Osuuskunnalla ei ole omia kaivoja, vaan se huolehtii Rääkkylän kunnan vesihuoltolaitokselta ostamansa talousveden jakelusta liittymis- ja käyttösopimusten sekä osuuskunnan yleisten toimitusehtojen mukaisesti.

Veden laadusta ja sen valvonnasta putkistoon toimitettaessa vastaa veden tuottajana Rääkkylän kunnan vesihuoltolaitos.