ORAVISALO-VANNILAN

VESIOSUUSKUNTA

Oravisalo - Vannilan vesiosuuskunnan yleinen osuuskuntakokous pidetään sunnuntaina 21.4.2024 klo 18 Koiton talolla, Oravisalossa (os. Oravisalontie 1290a). Esillä sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!

Hallitus

- - - - - -

Vesimittarilukemat tulee ilmoittaa vuosittain 15.11. mennessä! Klikkaa vasemmalta valikosta "mittarilukeman ilmoitus".

- - - - -

HUOM: Nostamme 1.1.2024 alkaen veden hintaa. Veden hinta tulee olemaan 1,35 €/m3 (alv. 0 %) ja 1,674 €/m3 (alv. 24 %).

- - - - - - - - -

Osuuskunnan nimi on Oravisalo-Vannilan vesiosuuskunta ja kotipaikka on Rääkkylän kunta.

Vesiosuuskunta toimii vesihuoltolain 3 §:n 3 kohdassa tarkoitettuna vesihuoltolaitoksena, joka huolehtii yhdyskunnan käyttövesihuollosta.

Osuuskunta toimittaa talousveden laatua valvovien viranomaisten asettamien laatuvaatimusten mukaista talousvettä. Osuuskunnalla ei ole omia kaivoja, vaan se huolehtii Rääkkylän kunnan vesihuoltolaitokselta ostamansa talousveden jakelusta liittymis- ja käyttösopimusten sekä osuuskunnan yleisten toimitusehtojen mukaisesti.

Veden laadusta ja sen valvonnasta putkistoon toimitettaessa vastaa veden tuottajana Rääkkylän kunnan vesihuoltolaitos.